อลังการ ′กระบี่′ จัดเต็มทั้งจังหวัด

ย้อนตำนาน 140 ปี ′เมืองปกาไส′

อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล  มติชน 2 พฤษภาคม 2555"กระบี่" สำหรับนักท่องเที่ยวคือ สวรรค์แห่งการพักผ่อน เหมาะแก่การดำดิ่งทัศนาความงดงามแห่งท้องน้ำสีมรกต แล้วขึ้นมาผึ่งกายให้แสงแดดอาบไล้บนหาดทรายขาว ริมอันดามัน

แต่อีกมุม จังหวัดเล็กๆ แห่งนี้ยังมีเรื่องราวมีตำนานเล่าขานให้ค้นหาอีกมากมาย 

เฉพาะแค่ชื่อจังหวัด "กระบี่" ยังสันนิษฐานถึงที่มาได้ 2 ทาง ทางหนึ่งมาจาก "ลิง" อ้างอิงจากเมื่ออดีตที่นี่คือ เมือง "บันทายสมอ" หนึ่งในเมืองสิบสองนักษัตร ที่มีสัญลักษณ์เป็น "ลิง" 

อีกทางหนึ่ง "กระบี่" หมายถึง "ดาบประจำเมือง" ที่ขุดพบในพื้นที่บ้านปกาไส ที่มาของสัญลักษณ์ "ดาบไขว้อยู่บนเขาขนาบน้ำ" ตราประจำจังหวัดกระบี่

กระบี่ ยังเป็นเมืองแห่ง "ลูกปัด" - ลูกปัดคลองท่อม ที่เล่ากันว่าเมื่อก่อนชาวบ้านไม่จำเป็นต้องขุดหาให้เสียเวลา เพราะแค่ฝนตกชะผ่านหน้าดินก็เปิดให้เห็นลูกปัดโบราณมากมาย เพราะเมืองแห่งนี้เมืองอดีตคือ เมืองท่าค้าขาย ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตลูกปัดแห่งหนึ่ง

มนต์เสน่ห์ของจังหวัดเล็กๆ ริมฝั่งอันดามัน ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ย้อนไปยังจุดกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช 2415 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ให้รวมแขวงปากลาว, แขวงคลองพน และแขวงปกาไส ก่อตั้งเป็น จังหวัดกระบี่ ขึ้น

จากนั้นจังหวัดเล็กๆ พัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยการวางรากฐานของสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ท่าน ที่เล็งเห็นแล้วว่าบ้านนี้เมืองนี้มีความสวยงามนำมาสู่การพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

เรือหัวโทงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวสร้างความซาบซึ้งให้กับผู้คนในจังหวัดเป็นอย่างมากและยาวนานจวบจนปัจจุบัน ในโอกาสอันดีนี้ จังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานครบรอบ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้กรอบแนวคิด 3 ประการ คือ สามัคคี อยู่ดีกินดี และกตัญญูกตเวที ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่และสถานที่ต่างๆ ทั่วจังหวัด ระหว่างวันที่ 5-13 พฤษภาคม 2555

ประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เล่าว่า "งาน 140 ปีแห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่" จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ตั้งแต่ พ.ศ.2515 จนถึงปัจจุบันทำให้ประชาชนในจังหวัดกระบี่รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

"เนื่องจากปัจจุบันประชนชนในจังหวัดกระบี่ไม่ใช่คนดั้งเดิมทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราต้องการจะหลอมรวมคนที่อยู่ในกระบี่ให้รวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจะร่วมกันพัฒนาบ้านนี้เมืองนี้เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้วางไว้ต่อไป นี่คือลักษณะของเป้าหมายที่เรามองไว้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางหนึ่ง" ประสิทธิ์บอก

งานครบรอบจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ห่างจากการจัดงานครั้งแรกถึง 20 ปี แต่รูปแบบกิจกรรมยังเป็นเช่นเดิมคือ กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5, กิจกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าการพัฒนาของจังหวัดกระบี่ ถ่ายทอดผ่านพิธีกรรม นิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีแสงสีเสียงครบครัน 

ถนนคนเดินไฮไลต์ของงานอยู่ที่การแสดงละครโดยชาวบ้านและนักเรียนในจังหวัด เล่าตำนานของเมือง ประกอบด้วยการแสดง 5 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 ย้อนรอยประวัติศาสตร์กระบี่, องก์ที่ 2 ตั้งเมือง, องก์ที่ 3 ปฐมแห่งเรื่องเมือง 140 ปี, องก์ที่ 4 ด้วยพระบารมี และองก์ที่ 5 กระบี่พัฒนาประชาสุขใจ 

การแสดงทั้งหมดจะจัดขึ้นเพียง 5 วัน คือ วันที่ 5, 7, 9, 11 และวันที่ 13 ของเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น

บริเวณเดียวกันยังเป็นที่แสดงสัญลักษณ์ของงาน 140 ปี พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ จำลองขนาดเท่ากับเชือกจริง

"เราจะจำลองช้างที่ถูกต้องตามหลักพุทธลักษณ์ไว้ที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นสื่อแสดงว่าเมืองนี้เป็นมีการเจริญเติบโตและพัฒนาได้เพราะช้าง และสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดคือ จังหวัดกระบี่ได้มีโอกาสน้อมเกล้าฯถวายช้างพลายเผือกโท พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นช้างประจำรัชกาลของพระองค์ โดยช้างดังกล่าวคล้องได้ที่ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่" นายประสิทธิ์บอก

นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้นำกำแพงเมืองและอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำลังสร้างอยู่มาจำลองย่อส่วนไว้หน้าศาลากลางที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบประติมากรรมนูนต่ำที่จะบอกเรื่องราวของกระบี่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ในส่วนของโลโก้งาน 140 ปีที่จะปรากฏอยู่ทั่วจังหวัด ได้รวบรวมมาจากสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ทั้ง 3 อย่าง คือ

เขาขนาบน้ำ ลายเส้นสีน้ำเงินเป็นรูปภูเขา 2 ลูก ด้านขวาใต้ตัวเลข 140 ปี เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ เรือหัวโทง หัวเรือสีน้ำเงินด้านซ้าย เป็นเรือที่ชาวกระบี่ใช้ประกอบอาชีพมาแต่โบราณ ปัจจุบันยังใช้รับส่งนักท่องเที่ยวและทำการประมงอยู่ และ ลูกปัดสุริยเทพ ลายเส้นสีดำปรากฏอยู่ในเลขศูนย์ด้านขวา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับหมื่นปี เพราะลูกปัดสุริยเทพเม็ดนี้เป็นลูกปัดโมเสก ขุดพบที่คล่องท่อม จังหวัดกระบี่แห่งเดียวเท่านั้น นักโบราณคดีต่างคาดเดากันว่า มีแหล่งผลิตอยู่ที่อเล็กซานเดรีย ในสมัยอียิปต์-โรมัน 

นอกจากสถานที่จัดงานหลักหน้าศาลากลางแล้ว ประสิทธิ์เล่าว่า ยังมีการจัดกิจกรรมตามอำเภอต่างๆ อาทิ กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การประกวดกิจกรรมตามโครงการกระบี่เมืองสะอาด, กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเก็บกวาดขยะ เป็นต้น รวมไปถึงการจัดการทำความสะอาดบ้านเรือนของผู้คนในอำเภอต่างๆ เท่ากับว่าเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองทั้งจังหวัดนั่นเอง 

การเตรียมงาน 140 ปีครั้งนี้ใช้เวลาถึง 4 เดือน ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

"อย่างเงินทุนการจัดงาน 5 ล้านบาท ส่วนหนึ่งก็มาจากการบริจาคจากภาคเอกชนหลายแห่ง รวมถึงความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ และส่งจดหมายไปยังโรงแรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโดยตรง รวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นสำหรับที่พักภายใน 9 วัน คือห้องละ 555 บาทต่อคืน จำนวน 1,555 ห้อง 3 วัน 2 คืน 3 ดาว ราคา 1,555 บาท 4 ดาว 1,855 บาท และ 5 ดาว 2,555 บาท ในส่วนนี้สามารถติดต่อได้ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว" ประสิทธิ์บอก

กระบี่ไม่เพียงมีหาดทรายและน้ำทะเลที่รอให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเท่านั้น แต่ยังมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่น่าค้นหาเช่นกัน

Comment

Comment:

Tweet